,

WordPress site hızlandırma

WordPress site hızlandırma için neler yapılması gerekir? Öncelikle, Kritik Oluşturma Yolu (Critical Rendering Path) kavramına göz atalım. Tarayıcı bir sayfayı ekranda ilk kez render ederken, yani HTML,CSS ve JavaScript kodlarını işleyerek gerçek piksellere dönüştürdüğü ve ekran görüntüsünü oluşturduğu görevlerin sıralamasına denir.

Kritik Oluşturma Yolu Optimizasyonu, mevcut kullanıcının yaptığı eyleme bağlı olarak gösterilecek içeriğin sınıflandırılması ve önceliklendirilmesi gerekir. Tarayıcı tarafından gerçekleştirilen bu adımlar için harcanan zamanın en aza indirilmesi işlemine optimizasyon diyoruz.

Optimizasyon işleminin çoğu tarayıcı penceresini aşağı doğru kaydırmadan görüntülenen sayfa ile ilgilidir. Bu bölüme “kullanıcıya sayfanın görünen ilk bölümü” (Above the Fold) denir. Buna kısaca ATF diyelim.

ATF nin en kısa zamanda oluşturulabilmesi için network ağı üzerindeki gezinme sayısı minimuma indirilmeli ve harcanan sistem kaynakları optimize edilerek azaltılmalıdır.

Bu yazıda, Kritik Oluşturma Yolu Optimizasyonunu inceleyeceğiz.

 • Birincisi, tarayıcının bir sayfanın içeriğini oluşturmak için gerçekleştirdiği görevlere genel bir bakış sunacağız.
 • Devamında, Kritik İşleme Yolunu optimize etmek için gereken adımları inceleyeceğiz.
 • Son olarak, bazı faydalı (ve popüler) WordPress optimizasyon eklentileri listelenecek.

Kritik Oluşturma Yolu Adımları

Tarayıcının bir sayfayı oluşturması için gerçekleştirdiği adımların sırası şöyledir:

 • İlk olarak, tarayıcı HTML işaretlemesini ayrıştırır ve DOM’u oluşturur.
 • Sonra CSS işaretlemeyi indirir ve işlemeye başlar ve CSS Nesne Modelini yapılandırır.
 • Tarayıcının sayfayı oluşturabilmesi için DOM ve CSSOM ağaçlarını birleştirir.
 • Sayfadaki her nesnenin boyutlarını ve konumunu hesaplar
 • En sonunda ekrandaki pikselleri yaratır ve ekranı kaplar.

DOM

Google’ın Kritik Oluşturma Yolu Rehberinde açıklandığı gibi tarayıcı Nesne Modelini Oluşturmak için 4 adım uygulamaktadır.

 • İlk olarak tarayıcı HTML’nin işlenmemiş baytlarını okur ve bağımsız karakterlere çevirir.
 • Ardından, Tarayıcı karakter dizilerini belirteçlere dönüştürür.
 • Bu belirteçler, kendi özelliklerini ve kurallarını tanımlayan nesnelere dönüştürülür
 • Son olarak, HTML biçimlendirmesi farklı etiketler arasındaki ilişkileri tanımladığından oluşturulan nesneler bir ağaç veri yapısına bağlanır.Bu yapıya Döküman Nesne Modeli (DOM) denir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta tarayıcının DOM’u kademeli olarak oluşturmasıdır. Bu, verimli DOM yapıları oluşturarak sayfanın oluşturulmasını hızlandırma olanağı sağlar.

dom yapısı
DOM Yapısı

CSSOM

Ayrıştırıcı, harici bir CSS stil dosyanı işaret eden bir bağlantı etiketiyle karşılaştığında, ayrıştırmayı durdurur ve bu kaynak için bir istek gönderir. CSS dosyası alındıktan sonra tarayıcı CSS’in ağaç veri yapısını oluşturmaya başlar.

 • İlk olarak tarayıcı .css dosyasının işlenmemiş baytlarını okur ve bağımsız karakterlere çevirir.
 • Ardından, Tarayıcı karakter dizilerini belirteçlere dönüştürür.
 • Bu belirteçler, kendi özelliklerini tanımlayan nesnelere dönüştürülür
 • Son olarak, bu nesneler her nesnenin CSS özelliklerini ve nesneler arası ilişkileri tanımlayan bir ağaç veri yapısına bağlanır. Bu yapıya CSS Nesne Modeli (CSSOM) denir.

DOM inşasının aksine CSSOM inşası katlanarak ilerleyen bir durum değildir. stil sayfasının sadece bir bölümünü kullanarak ilerleyemez, tüm CSS’i alarak bunları ayrıştırana kadar işlemi bekletir. Bu Oluşturmayı Engelleyen CSS olarak bilinir.

cssom yapisi
CSSOM Yapısı

Oluşturma Ağacı

Tarayıcı, DOM ve CSSOM’ı işleme ağaçında birleştirir, böylece sayfayı ekrana dönüştürmek için kullanılan tüm nesneler ve özellikleri içeren ana ağaç yapısı oluşturulmuş olur.

İşleme Ağacı yalnızca bir sayfayı oluşturmak için gereken nesneleri içerir. Sonuç olarak, görünmez nesneler es geçilir.

Tarayıcı, nesnelerin boyutları ve konumu, ekran görüntüsünü oluşturabilmek için hesaplarken “Oluşturma Ağacı”nı kullanır.

Yer Paylaşımı ve Boyama

Düzen aşamasında tarayıcı, Oluşturma Ağacının her nesnesinin boyutlarını ve konumunu hesaplar. Bu aşamada, tarayıcı Oluşturma Ağacı’nın kökünden başlayarak bir kutu modeli üretir. Bu bilgi nesnelerin ekranda gerçek piksellere dönüştürülmesinde (boyama işlemi) için kullanılır.

Google’ın Oluşturma Ağacı Yapımı, Yer Paylaşımı ve Boyama ile ilgili makalesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kritik Oluşturma Yolu Optimizasyonu

Tüm bu süreç için gereken süre belge boyutu, istek sayısı, uygulanan stiller, kullanıcı cihazı vb. gibi birçok faktöre göre değişir.

En ideali Google’ın önerisi olan kullanıcıya sayfanın görünen ilk bölümü ATF‘yi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde render edilmesinin sağlanmasıdır. Takip edilmesi gereken iki ana kural sunar:

 • ATF’nin önce yüklenmesi için HTML’i yapılandırın.
 • HTML, CSS ve JS kaynakları tarafından kullanılan veri miktarını azaltın.

Google’ın PageSpeed rehberinde açıklandığı gibi, ATF’yi oluşturmak için gereken veri miktarı, baştaki tıkanıklık aralığından (14.6 kb) fazla olursa, sunucunuzla kullanıcının tarayıcısısı arasında ek gidiş gelişler gerekecektir. Bu durum mobil ağlar gibi yüksek gecikmeye sahip ağlardaki kullanıcılarda sayfa yüklerken önemli gecikmelere neden olabilir.

Tarayıcı DOM’u katlamalı olarak inşa etmektedir. Bu, bize HTML’yi sayfanın üst kısmını ilk önce yüklemek ve sayfanın geri kalan kısmını ertelemek için yapılandırarak ATF’nin oluşturulması için gereken süreyi kısaltma olanağı sunmaktadır.

sayfanın görünen ilk kısmı ATF
Sayfanın Görünen İlk Bölümü (ATF) kullanıcı cihazına bağlı olarak değişir

Fakat optimizasyon, etkili bir DOM yapısı oluşturulması ile bitmez. Aksine, bu, Kritik Oluşturma Yolunun tamamını içeren geliştirme ve  iyileştirmeleri ölçe sürecidir.

Neler yapabiliriz ona bakalım!

Kaynak Boyutlarının Minimize Edilmesi

HTML, CSS ve JavaScript kaynaklarını küçültme, sıkıştırma ve ön belleğe alma işlemleri ile tarayıcının indireceği veri miktarını azaltabiliriz:

 • Küçültme, kaynak kodundan yorumlar veya boşluk gibi gereksiz karakterleri kaldırma işlemidir. Bu karakterler kod geliştirirken son derece yararlıdır, ancak tarayıcı için sayfayı oluşturmakta gerekli olmazlar.
 • Sıkıştırma, hız ve bant genişliği kullanımını artırmak için Web sunucularının ve istemcilerin ilettiği dosyaların boyutunu azaltma işlemidir
 • Önbellekleme: her tarayıcı bir HTTP önbellek uygulaması ile birlikte gelir. Yapmanız gereken, sunucudan tarayıcıya her yanıt geldiğinde istenilen kaynakların ne zaman ve ne kadar süreyle ön-belleğe alınması gerektiğinin bildirilmesini sağlamaktadır.

Artık, tarayıcının sayfayı oluşturmadan önce CSS kodunu alıp işleyene kadar beklemesi gerektiğini biliyoruz (CSS render engelleme). Ancak tüm CSS kaynakları renderı engellemez.

CSS belirli koşullar ile sınırlandırılabilir, medya tipleri ve medya sorguları kullanarak optimize edebiliriz. Mesela medya tipi: baskı için tarayıcı bir istek gönderebilir ancak bu talep sonuçlanana kadar beklemeden web sayfasını ekranda görüntüleyebilir.
Aşağıdaki bağlantı link etiketine bakarsak

<link rel= "stylesheet" href= "print.css" media= "print"/>

Tarayıcı print.css stil sayfasını indiriyor ama bu sırada render işlemini engellemiyor. Dahası CSS’yi bir den çok dosyaya bölebilir ve koşullu olarak yükleyebiliriz böylece hızlandırma sağlanabilir.

<link rel= "stylesheet" href= "style.css" media= "screen"/>
<link rel= "stylesheet" href= "portrait.css" media= "orientation:portrait"/>
<link rel= "stylesheet" href= "widescreen.css" media= "(min-width: 42rem)"/>

Medya türleri ve sorguları sayfa oluşturma sürecini hızlandırmamıza yardımcı olabilir, ancak daha fazlasını yapabiliriz.

 • CSS Küçülteme: Stil sayfasından yorum ve boşlukları kaldırarak bir CSS dosyasının bayt sayısını önemli ölçüde azaltabiliriz.
 • Birden fazla CSS dosyasını birleştirme: Bu, HTTP isteklerinin sayısını azaltacaktır. Bu eylem, performansın yüksek gecikme süresinden etkilenen mobil bağlantılarda özellikle önemlidir.
 • Inline (satır içi) CSS: Bazı stiller, sayfanın üst kısmında (ATF) görüntülenmesi gerektiği için kritiktir. Bu stiller ek HTTP isteklerini engellemek için direk HTML markup içerisine doğrudan eklenebilir. Ancak, büyük CSS dosyalardan kaçının bu ATF yi oluşturmak için ek turlar atılmasını sağlayabilir bunun sonucunda  “Sayfa Hızı” uyarısı alırsınız.

Sayfa düzeninin ve Boya işleminin düzenlenmesi

Tarayıcı tarafından sayfanın şablonunu oluşturmak için harcanan süre, düzenlenecek DOM öğelerinin sayısına ve bu şablonun karmaşıklığına bağladır.

 • Çok sayıda DOM öğeniz varsa, bunların konumunu ve boyutlarının tarayıcı tarafından hesaplanması uzun zaman alabilir: mümkün olduğunca şablon yapısından kaçınmak gerekir.
 • Yeni Flexbox modeli tercih edilmelidir.
 • javaScript ile senkronize  şekilde çalışmaya zorlanmamalıdır.

Öğenin boyutunu ve konumunu hesaplamak zaman alır ve performansı düşürür. DOM’u olabildiğince basit hale getirmek, sayfa düzenini tahmin etmek için JavaScript’in kullanılmasını önlemek, tarayıcının sayfa oluşturma işlemini hızlandırmasına yardımcı olur.

“Kritik Oluşturma Yolu” sırasında en çok zaman harcayan aşama olan muhtemelen boyama işlemidir ve bu işlem sayfa düzenine bağlıdır; çünkü bir öğenin düzenini veya herhangi bir geometrik olmayan bir özelliği değiştirdiğinizde tarayıcı bir boyama işlemini tetiklemektedir. Bu aşamada her şeyi en basit hale getirmek, tarayıcının boyama sürecini hızlandırmasına yardımcı olabilir, Örneğin, bir çeşit hesaplama gerektiren bir “box-shadow” CSS özelliğini ele alalım. Bu box-shadow özelliği kutu-gölge yaratır ve diyelim ki düz bir kenarlık rengi yaratılmasından daha uzun süre boyama işlemi gerçekleşecektir.

paint işlemi
Chrome DevTools, sayfanın boyanmakta olan bölümlerini tanımlamanıza izin verir

Boyama işlemini optimize etmek o kadar kolay olmayabilir, tarayıcının her bir boyama işlemini tetiklemesi için geçen süreleri ölçmekte kullanılan tarayıcınızın geliştirici araçlarını deneyin. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi: Google’ın Render Performansı rehberinde anlatılmaktadır.

Tarayıcı bir script etiketi ile karşılaştığında,HTML kodunu ayrıştırma işlemini durdurmak zorundadır. satır içi JavaScript komut dosyaları dokümanın neresinde ise tam o noktada çalışmaya başlar ve JS motoru çalışması tamamlanıncaya kadar DOM inşasını durdurur. Başka bir deyişle, satır içi JavaScript komutları  sayfanın render edilmesini önemli ölçüde geciktirebilir. Ancak JavaScript, CSS özelliklerini yönete bilmektedir böylece CSSOM’u indirip inşası tamamlanana kadar tarayıcı bu komut dosyaların yürütülmesini duraklatabilir. Bunun anlamı JavaSript ayrıştırı engelleme özelliği bulunduğudur.

Harici JS dosyalarının olması durumunda, ayrıştırıcı, kaynakların önbellekten veya uzak sunucudan alınana kadar bekler, buda sayfanın ilk oluşturulması için gereken süreyi önemli ölçüde yavaşlatır.

Peki tarayıcı, JavaScript’i yüklemek ve çalıştırmak için harcadığı süreyi en aza indirmek için ne yapabiliriz?

 • JavaScript’in asenkron olarak yüklenmesi: script etiketinin boolean async özelliği, tarayıcıya komut dosyasını mümkün olduğunca DOM yapılandırmasını engellemeden asenkron olarak yürütmesini bildirir. Tarayıcı, komut dosyası için HTTP isteğini gönderir ve DOM’u ayrıştırmaya devam eder. Ayrıca, komut dosyası CSSOM yapısını engeller böylece “kritik oluşturma yolu” engellenmez (Script etiketi nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için MDN dökümanlarına bakın.
 • JavaScript’i ertele: script etiketinin defer özelliği tarayıcıya doküman ayrıştırıldıktan sonra fakat DOMContentLoaded olayı tetiklenmeden önce script komut dosyasını yürütmesini söyler. Eğer src özelliği yoksa bu özellik kullanılmalıdır. ( Mozilla Hacks‘de daha fazla bilgi bulabilirsiniz)
 • Satır içi JavaScript’i erteleyin: Birçok komut dizisi DOM’u veya CSSOM’u yönetmez, bu nedenle ayrıştırmayı durdurmak için bir nedende yoktur. Ne yazık ki, satır içi komut dosyaları için asyncveya defer özelliklerini kullanamıyoruz; bu nedenle belge yüklendikten sonra yüklenmelerini sağlamanın tek yolu bunları dokümanın el altına taşımaktır. Bunun avantajı satır içi komut dosyaları ek olarak HTTP isteklerinde bulunmaz, bununla birlikte birçok sayfada bu şekilde kullanılması gereksiz kod oluşturulmasına neden olacaktır.

Optimizasyon Kuralları Özeti:

Birçok şey yazdık ettik, Şimdiye kadar açıklanan optimizasyon işlemlerinin bir özetini çıkarırsak:

 • HTML, CSS ve JavaScript kaynaklarını küçült, sıkıştır ve önbelleğe al.
 • İşleme engelleme kaynaklarının kullanımını en aza indirin (özellikle CSS)
  • link etiketindeki medya sorgularını kullanın
  • Stil sayfalarını ve satır içi kritik CSS’i bölümlere ayırın
  • Birden fazla CSS dosyasını birleştirin
 • Ayrıştırıcı engelleme kaynaklarının kullanımını en aza indirin (JavaScript)
  • Script komut etiketleri üzerinde defer özelliğini kullanın
  • Script komut etiketleri üzerinde async özelliğini kullanın
  • Satır içi JavaScript ve script komut dosyası etiketlerini dokümanın el altına taşıyın

Kritik Oluşturma Yolu Optimizasyon’un temel kavramları bildiğimize göre, WordPress popüler optimizasyon eklentilerine artık göz atabiliriz.

WordPress Kritik Oluşturma Yolu Optimizasyonu

WordPress kullanıcıları, optimizasyon işleminin tüm yönlerini kapsayan bir dizi eklentiden yararlanabilir. Tam özellikli bir eklenti kurabilir veya her biri belirli bir optimizasyon özelliği sağlayan birçok eklenti kurabilirsiniz.

W3 Total Cache

Bu tek eklenti “Kritik Oluşturma Yolu Optimizasyonu” sürecinin hemen hemen her aşamasını kapsar. İlk bakışta eklenti ayarları karmaşık gelebilir, ancak aşina olmaya başladığınızda güçlü bir performans aracından faydalanabilirsiniz.

w3 total cache wordpress eklentisi
W3 Total Cache WordPress Eklentisi

Eklentinin bazı özelliklerinin listesi:

 • HTML (yayınlar ve sayfalar), CSS ve JavaScript’in bellekte, diskte veya CDN üzerinde önbelleğe alınması
 • Arama sonuçlarının,veritabanı nesnelerinin, geri bildirimlerin, WordPress nesnelerinin önbelleğe alınması
 • HTML (yayınlar ve sayfalar) küçültme işlemi
 • JavaScript ve CSS küçültme işlemi
 • async and defer etiketleri ile JavaScript optimizasyonu
 • Önbellek denetimi eve etiketler kullanarak tarayıcı önbelleği oluşturma
 • HTTP (gzip) sıkıştırma işlemi
 • WordPress panelinde Google PageSpeed test sonuçları

Bunlar, W3TC’nin birçok özelliğinden sadece birkaçı. WordPress.org’un eklentiler sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

w3 total cache javascript minify küçültme işlemi
W3 Total Cache JavaScript Minify Küçültme İşlemi

WP Super Cache

WP Super Cache, site performansı için başka bir popüler eklentidir.

wp super cache wordpress eklentisi
WP Super Cache WordPress Eklentisi

Çok sayıda optimizasyon özellikleri ile birlikte gelmektedir. Daha önce bahsettiğimiz W3 Total Cache’e nazaran daha az kapsamlıdır, acemi ve orta seviye kullanıcılara daha uygun olabilir.

wp super cache test yapisi
WP Super Cache Tester Özelliği

Temel olarak, önbellekleme özellikleri ve HTTP sıkıştırma sunmaktadır.  Async ve defer etiket özellikleri ile kaynak küçültme ve JavaScript optimizasyonundan yoksundur.Bununla birlikte, bir milyondan fazla aktif kurulum ile denemeye değer bir eklenti olduğunu ispat etmiştir.

wp super cache gzip sıkıştırma opsiyonu
WP Super Cache GZIP Özelliği

Autoptimize

400.000’den fazla aktif yüklemeyle Autoptimize, küçültme için en popüler ücretsiz eklentilerden biridir.

autoptimize wordpress eklentisi
Autoptimize WordPress Eklentisi

HTML, CSS ve JavaScript’in farklı bölümlerde optimizasyonunun yapıldığı bir yapıda gelir.

autoptimize html optimizasyonu bölümü
Autoptimize Html Seçenekleri

Bağımsız Script komut etiketleri veya stil sayfalarını bir araya getirebilir ve belirli kaynaklar için istisnaları belirleyebilirsiniz. Dahası, Autoptimize, küçültülmüş kaynakları diskte veya CDN üzerinde önbelleğe almaya ve optimize edilmiş varlıkları statik dosyalar olarak kaydetmeye olanak tanır.

Above the Fold Optimization

Bu eklenti sayfanın ilk görüntülenen kısmı ATF için kapsamlı bir araç setidir. Bu, Google PageSpeed testinde 100/100 puan almayı hedefleyen profesyoneller ve ileri düzey kullanıcılar için bir araçtır.

sayfanin görünen ilk kısmı ATF wordpress eklentisi
Sayfanın görüntülen ilk bölümü ATF WordPress Eklentisi

En ilginç özelliklerden bazıları:

Kritik CSS Araçları:

 • Koşullu CSS yükleme
 • Metin editörü ile kritik CSS yönetimi
 • Gulp.js kritik CSS yaratıcısı
 • Kritik CSS kalite testi

CSS yükleme optimizasyonu:

 • Asinkron CSS yükleme
 • HTML’den CSS’i çıkarma işlemi
 • Harici stil sayfası önbelleği

JS load optimization:

 • Asinkron JS yükleme
 • localStorageönbelliği
 • Koşullu JavaScript yüklemesi
 • Harici stil sayfası önbelleği

Ayrıca, bu eklenti Google’ın Aşamalı Web Uygulaması ve Google Web Yazı Tipi optimizasyonu için destek sağlamaktadır. Denemek isteyebileceğiniz başka optimizasyon eklentiler şunlardır:

Swift Performance

Swift Performance, denemek isteyeceğiniz başka bir eklenti. Bu performans puanlarınızı arttırmanıza yardımcı olan ve 100/100 Google PageSpeed Insights puanları elde etmenize yardımcı olmak için özel olarak geliştirilmiş ücretli bir eklentidir.

swift performance wordpress eklentisi
Swift Performance WordPress Eklentisi

Ana özelliklerinden bazıları şunlardır:

 • CSS ve javascript dosyalarını yalnızca küçültmek ve birleştirmekle kalmaz, aynı zamanda sayfalarınız için anında kritik CSS oluşturabilir.
 • Akıllı önbelleğe alma, aynı zamanda AJAX ve dinamik istek desteği.
 • Dahili kayıpsız resim sıkıştırma.
 • CDN desteği.

Özet

Kritik Oluşturma Yolu Optimizasyonu, kodun ekranda piksele dönüştürülmesi ve böylece ekranda bir sayfanın oluşturulması için tarayıcının yaptığı her bir görevin geliştirilmesi ve performansın ölçülmesi işlemidir. Bunla ilgili en güzel kaynak Google’ın optimizasyon rehberi

Web sitelerini optimize etmek ne kadar sürüyor? Ve size göre optimizasyon sürecinin hangi yönleri en zorlu adımlar? Aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz.

,

En İyi 11 WordPress İletişim Formu Eklentileri

WordPress sitenizi nihayet bitirdiniz. Her şey yerinde: logo, hakkımızda sayfası, belkide küçük bir e-ticaret mağazası açtınız, menü ve özelleştirilmiş blog koydunuz. Artık siteyi yayınlamanın zamanı geldi, değil mi? Bir web sitesinin en temel bölümlerinden birini unuttunuz mu kontrol edin. İletişim formu.

Müşterileriniz çok fazla zaman harcamadan size bir e-posta gönderebilir. Aynı zamanda hem spami önler, hemde müşterileriniz ile iletişim biçiminizi genişletme olanağı size tanır.

WordPress iletişim formu eklentileri birçok şekilde vardır, sizin için hangisinin doğru olduğunu görmek için karşılaştırmalara göz atın. Sonuçta bazı web siteleri pahalı ve güçlü bir WordPress iletişim formuna ihtiyaç duyarken, bazıları için sadece temel bir form yeterli olabiliyor.

Biz son 2 sene içerisinde farklı ihtiyaçlar için farklı formlar denedik ve iyi bir iletişim formu ile iyi bir e-posta pazarlama aracı entegrasyonu kurarak e-posta listeleri oluşturmanın (e-posta pazarlama araçları önerileri) size çok yarar getireceğine inanıyoruz.

Bu önemli konuyu tek bir yerde toparlamak istedik ve bu makaleyi yazdık.

WordPress İletişim Formu Eklentileri Özellikleri

En temel şekilde, bir WordPress iletişim formu eklentisi: doldurulacak bazı alanlar ve minimal tasarım imkanı sağlar. Bu, müşterilerinizin sizinle iletişim kurmasını sağlamak içindir. Öte yandan, daha gelişmiş iletişim formu eklentileri : koşullu mantık, tasarım araçları, dosya gönderme seçenekleri sunar. İnceleyebileceğimiz bazı özellikler şunlardır:

 • Özel formlar – Birden fazla alan, seçenek ve marka araçları
 • Görsel tasarlayıcılar – Sürükle-bırak editörleri harikadır ancak tamamen gerekli değildir.
 • Koşullu mantık– kullanıcıların formda ne seçtiğine bağlı olarak belirli ögelerin (düğmeler, alanlar veya bölümler gibi) gösterilmesi veya gizlenmesi. Bu özellik ayrıca müşterileri farklı departmanlara veya ilgili alanlara gönderebilmeyi sağlar.
 • İletişim – Formun ilgili olduğu kişisine mesaj geldiğini bildiren bir takım e-posta iletişim sistemi.
 • Önyüzden dosya gönderme – Müşterilerin fikirlerini belge formunda gönderebilmelerini sağlar. Bu kullanıcıların sorunların ekran görüntüsünü aldığı ve gönderdiği müşteri desteği verilen siteler için de mükemmeldir.
 • Mobil uyumluluk – Formun büyük veya küçük boyut ne olursa olsun tüm cihazlarda düzgün gösterilebilmesidir.
 • Spam koruması – Formlar, ilk etapta bazı spam’leri önlemek için tasarlanır. Ancak, WordPress iletişim formu eklentinizden daha fazla koruma bekleyebilirsiniz.

En İyi WordPress İletişim Formu Eklentileri

WordPress iletişim formu listesi aşağıdadır. Eklentilerin fiyatlandırma, inceleme ve karşılaştırmaları inceleyebilirsiniz. Not: Belirli bir sıraya göre sıralamadık.

 1. Gravity Forms
 2. Ninja Forms
 3. Contact Form 7
 4. WPForms
 5. weForms
 6. Caldera Forms
 7. Jetpack Contact Form
 8. PirateForms
 9. FormCraft
 10. QuForm
 11. Ninja Kick

Gravity Forms, sade temiz bir arayüz ve kullanıcı dostu araçlar ile gelişmiş bir programdır. Formlar, girişler, ve koşullu mantık formları sınırsızdır. Dosya yüklemeleri ve çok sayfalı formları desteklemektedir.

gravity forms kullanimi
Gravity Forms WordPress Eklentisi

Canlı online sohbet ve telefon desteği yok, ancak birçok iletişim formu eklentisinde göreceğiniz gibi, bunlar çokta gerekli değildir.

Bu WordPress İletişim Formu Eklentisini Düşünmenin Ana Sebepleri

 • Başlangıç kılavuzu ve birçok yardımcı dokümantasyon, eklentileri hakkında bilgi, popüler özellikler ve geliştirici dokümanları sunmaktadır.
 • Gravity Forms geniş bir eklenti yelpazesi ve harici entegrasyonları desteklemektedir. Listedeki düzinelerce entegrasyondan bazıları şunlardır : AWeber, Dropbox, Freshbooks, GetResponse, MailChimp, PayPal Pro ve Stripe
 • Elde ettiğinizin tam karşılığını fiyat anlamında alırsınız.
 • 30’dan fazla form alanına erişebilirsiniz.
 • Şartlı mantık tam yerinde ve doğru inşa edilmiştir.
 • Gravity Forms, e-posta bildirimlerini, dosya yükleme, kaydetme ve devam etme seçeneklerini destekler.
 • Kullanıcı gönderimlerine dayalı gelişmiş hesaplamalar yapabilirsiniz. (Bir finans veya gayrimenkul web sitesi için kullanılabilir).
 • Bir form içinden gönderimleri sınırlama seçeneği vardır. Ayrıca formları takvime göre zamanlama seçeneği bulunmaktadır.
 • Gravity Forms, Kullanıcıların WordPress blog’ta yayınlanması için ön yüzden içerik gönderebilmesini sağlar.

Ninja Forms‘un WordPress kütüphanesinde ücretsiz bir sürümü bulunmaktadır. Ücretli sürümü kendi sitesinde bulabilirsiniz. Bu eklenti, kendi iletişim formalarınızı oluşturmak için güzel bir kullanıcı ara-birimi sağlar. Formlar, alanlar veya gelen e-postalar için herhangi bir sınırlama yoktur. Ayrıca sonrası kullanım için yarattığınız formları kaydedebilirsiniz.

Ücretsiz sürümdeki alanların ve özelliklerin çoğu temel şeyler ancak bu formların düzenlenmesi ve web sitenizde güzel gözükmesini sağlamak kolaydır. Bu eklenti Contact Form 7 eklentisi ile yarışmaktadır. (aşağıda belirtilmiştir)

ninja forms wordpress eklentisi
Ninja Forms WordPress Eklentisi

Üyelik için kayıt olduğunuzda düzinelerce eklentiye, müşteri desteğine, güncellemelere, şablonlara, çok parçalı formlara, koşullu mantık araçlarına ve daha fazlasına erişirsiniz. Ayrıca Ninja Forms, bir veya iki eklenti satın almak yerine bir paket veya üyelik satın almaya karar verirseniz maliyetleri düşük tutmada iyi iş çıkarmaktadır.

Bu WordPress İletişim Formu Eklentisini Düşünmenin Ana Sebepleri

 • Ninja Forms, şartlı mantık araçları, çok parçalı formlar, ön-yüzden içerik gönderme, dosya yüklemeleri, şablonlar ve stiller gibi 40’dan fazla eklentiye sahiptir.
 • Formlarınızı MailChimp, Campaign Monitor ve AWeber gibi hizmetlere bağlayabilirsiniz.
 • Formlarınız aracılıyla PayPal Express veya diğer ödeme işlemcileri vasıtası ile ödemelerinizi doğrudan toplayabilirsiniz.
 • Entegrasyonlar ve otomasyon bakımından bir çok kısıtlamayı kaldırmak için Zapier ile bağlantı kurun.
 • SalesForce gibi favori CRM’inize bağlayın.
 • Fiyatlandırma gayet makuldür.

3# Contact Form 7 – Ücretsiz

Contact Form 7 belkide en popüler eklenti, en güzel yanıda senelerden beri ücretsiz olması. Bu minimalist tasarımlı eklenti, çoğu blogun ve küçük işletmenin ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamaktadır: istikrarlı ve güvenilir bir temel iletişim formu.

Bu ücretsiz eklentinin detaylı dokümantasyon, SSS bölümü, destek forumu, ve bilgi içeren bir web sitesi bulunmaktadır. Birçok ücretli eklentiye göre daha fazlasını sunmaktadır.

contact form1 wordpress eklenti
Contact Form 7 WordPress Eklentisi

Özellik olarak: Sınırsız sayıda form yaratabilir, müşterilerinizden mesajları almak için tarih, URL, e-posta ve metin alanları oluşturabilir ve belirttiğiniz e-posta adresine gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu WordPress İletişim Formu Eklentisini Düşünmenin Ana Sebepleri

 • Herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.
 • Contact Form 7 oldukça sade ve kullanışlı bir yapıya sahip.
 • Captcha desteği, dosya gönderme, radyo düğmeleri, onay kutuları, açılan menüler, sınav soru sistemi tarzı alanlara destek vermektedir.
 • Dökümanlar, SSS ve destek bağlantılarının tamamı WordPress kontrol panelinde yer almaktadır.
 • Sitenizin istediğiniz yerine kod ekleyerek iletişim formunu yerleştirebilirsiniz.

4# WPForms – Ücretsiz (Premium yıllık $39 başlayan fiyat)

WPForms eklentisi acemi-dostu iletişim formu çözümlerinden biri olarak lanse edilmiştir. Sürükle & bırak düzenleyicisi ile oldukça kullanımı kolaydır. Ücretsiz sürüm, ufak web siteleri için gayet iyidir, ayrıca bir çok harika özellik içermesi ve düşük fiyatı nedeniyle ücretli versiyonda oldukça tercih edilmektedir.

Dediğimiz gibi, sürükle-bırak editörü kullanım kolaylığı ile kullanıcıları oldukça memnun etmektedir. Kullanıcılar hazır form şablonları, koşullu mantık araçları, ve giriş yönetimi gibi araçlara sahip olmaktadır.

wpforms wordpress eklentisi
WPForms WordPress Eklentisi

Bu WordPress İletişim Formu Eklentisini Düşünmenin Ana Sebepleri

 • Yıllık $39 dan başlayan fiyatlar
 • Formlarınızı MailChimp,GetResponse, Campaign Monitor ve AWeber ile entegre edebilirsiniz.
 • WPForms’un Zapier ile entegrasyonu bulunmaktadır.
 • Formlarınızı herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.
 • Daha fazla potansiyel müşteri için kısmı giriş araçlarını kullanabilirsiniz.
 • Coğrafi konum verilerini kullanarak kullanıcılarınız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
 • Uzun formları birden fazla sayfaya genişletebilirsiniz.
 • Tüm formlar responsive (mobil uyumlu) tasarımdır.
 • Formlar, kullanıcıların verdiği yanıtlara bağlı olarak koşullu mantık kullanabilir.
 • Giriş yönetimi, tüm gönderimlerin tek bir alanda görüntülenmesini sağlar.
 • WP Forms, kullanıcıların ön yüzden dosya göndermelerine olanak tanır.

5# WeForms – Ücretsiz (Premium yıllık $39 başlayan fiyat)

weForms piyasadaki yeni bir iletişim formu eklentisidir. WP Project Manager Pro, WP User Frontend Pro ve WP ERP gibi eklentiler ile bilinen weDevs ekibi tarafından yaratılmıştır. Ücretsiz sürümü şaşırtıcı derecede, Formlardan gönderilen verinin direk WordPress paneli içerisinde gösterilmesi gibi özellikler içerir.

weForms wordpress eklentisi
weForms WordPress Eklentisi

Main Reasons to Consider This WordPress Contact Form Plugin

 • Yıllık $39 fiyatı ile diğer ücretli eklentilere benzer fiyata sahiptir.
 • MailChimp,AWeber,MailPoet,MailPoet,Constant Contact, Campaign Monitor,Get Response ve Convert Kit ile entegrasyon imkanı vermektedir.
 • weForms ayrıca Zapier, Trello, Google Sheets ve Slack ile entegrasyona sahiptir.
 • Web sitesininin istenilen yerine kod yerleştirilerek iletişim formu eklenebilir.
 • İçerisinde spam koruması olarak Google’ın reCaptcha koruması bulundurmaktadır.
 • Ajax sürükle-bırak editörü ile canlı olarak önizlemeye sahiptir. Muhtemelen en hızlı çalışan editörlerden biri.
 • Geri dönüşüm oranlarını arttırdığı bilinen çok adımlı formları desteklemektedir.
 • Formları bir URL adresine yönlendirebilir.

6# Caldera Forms – Ücretsiz (Premium aylık $13,74 başlayan fiyat)

Caldera Forms (Caldera Labs tarafından üretilen), ücretsiz bir iletişim formu arayanlar için bir başka favori eklentidir. Ücretli versiyonu ucuz değil, bu yüzden ücretsiz versiyonunun işimize yetecek kadar iyi olup olmadığını denemekte fayda var. Caldera’nın ücretsiz sürümü, hem yeni başlayanlar hemde tecrübeleri web geliştiricileri için birçok ek özellik içeren sürükle-bırak editörü sunmaktadır.

caldera forms wordpress eklentisi
Caldera Forms WordPress Eklentisi

Bütün mesele, işleri olabildiğince kolaylaştırabilmek ve bunların çoğunu editör aracılığıyla yapmaktadır. Caldera birçok mükemmel alan tipi içermektedir ve müşterilerinizin formlarda verdikleri yanıtlara göre bazı belli seçeneklerin gösterilmesi gibi koşullu mantık seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Bu WordPress İletişim Formu Eklentisini Düşünmenin Ana Sebepleri

 • Güçlü bir ücretsiz versiyonu bulunmaktadır.
 • Bazı alan tipleri hesaplamalar, açılır-kapanır seçim bölümleri ve radyo düğmeleri içermektedir.
 • Kullanıcılara kendi dosyalarını forma yükleme imkanı sunmaktadır.
 • Kullanıcılar form aracılıyla kendi yayınlarını gönderebilirler.
 • Sınırsız sayıda otomatik yanıtlayıcı, alan ve gönderim bulunmaktadır.
 • Giriş içeriklerini CSV dosyasına aktarabilirsiniz.
 • Anti-spam aracı spamleri otomatik olarak silmektedir, spam temizleme ile vakit harcamazsınız.
 • Tüm Caldere formaları responsive (mobil uyumlu) tasarımdır.

7# Jetpack İletişim Formu – Ücretsiz

Web sitenize yüklenecek tek bir WordPress eklentisi seçilse, Jetpack muhtemelen bu listenin başında olacaktır. Bunun sebebi, anti-spam korumasından önbellekleme desteğine (caching diye adlandırılır) ve sosyal medya araçlarından Jetpack iletişim formuna kadar her şeyi içeriyor olmasıdır. Daha önce JetPack’i yüklediyseniz, iletişim formu bölümüde incelemeye değer.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, “İletişim Formu Ekle” düğmesi her sayfa oluşturma alanının üzerine yerleştirilmektedir. Bu istediğiniz yere form eklemeyi kolaylaştırır.

jetpack wordpress eklentisi
Jetpack WordPress Eklentisi

İletişim Formu düğmesini seçip formunuzu tasarladıktan sonra, profesyonel oldukça fonksiyonel bir iletişim formunuz olacak.

jetpack iletişim formu
Jetpack İletişim Formu

Bu WordPress İletişim Formu Eklentisini Düşünmenin Ana Sebepleri

 • Jetpack ücretsizdir ve birçok WordPress kullanıcısı halihazırda bu eklentiyi web sitelerine yüklemiştir. Jetpack, site hızını etkileme ve eklenti çakışması gibi herhangi bir sorun yaşayamayacağınız eklentilerden biridir.
 • Tek tuşla form ekleme düğmesi süreci hızlandırmaktadır.
 • E-posta bildirimleri, belirttiğiniz e-posta adresine gönderilir.
 • Tüm form ayarları doğrudan sayfa düzenleyicisinden yapılabilir. Bunlar başlık alanları, form alanları, e-posta adresleri, ve daha fazlasını kapsamaktadır.
 • Jetpack eklentisi, her gönderimde istenmeyen spamleri temizlemek için Akismet ile entegrasyonu vardır.
 • Size herhangi bir sorun yaşatmayacak temel iletişim forumlarından biridir. Kısacası, basit bir forma gereksinim duyan küçük işletmeler ve bloglar için idealdir.

8# PirateForms tarafından WordPress için İletişim Formu ve SMTP Eklentisi – Ücretsiz (Premium $29 başlayan fiyat)

Eklentinin adı uzun olduğundan kısaca PirateForms olarak adlandıracağız. Aşağıdaki özellikler için ThemeIsle tarafından satılan ücretli sürüme yükseltmeyi düşünebilirsiniz:

 • Çoklu form oluşturabilme.
 • MailChimp ile tam entegrasyon.
 • Düzenlenebilir özel alanlar.
 • Geliştirme için destek.
 • 12 ay boyunca müşteri desteği ve güncellemeler.
 • 30 günlük para iadesi garantisi.
pirate form wordpress eklenti
Pirate Forms WordPress Eklenti

Ücretsiz eklenti olarak, CAPTCHA desteği olan kullanıcı-dostu bir iletişim formu. İletişim formları temel bir editör tarafından oluşturularak websitesinde istenilen yere kod ile yerleştirilmektedir. Genel olarak PirateForms’un ücretsiz sürümü Contact Form 7’ye benzemektedir, belki daha iyi bir arayüze bile sahiptir.

Ücretli sürüme geçerek tüm özelliklerinden yararlanmak isterseniz; fiyatlandırma $29 dan başlamaktadır.

Bu WordPress İletişim Formunu Düşünmenin Ana Sebepleri

 • Ücretli sürüm tek seferlik olarak $29 dan başlamaktadır ve bu fiyat rakipsizdir.
 • Contact Form 7 gibi temel bir iletişim formu için ücretsiz versiyonu bulunmaktadır.
 • PirateForms, MailChimp ile entegrasyona sahiptir.
 • İstediğiniz şekilde özelleştirebilmeniz için geliştirici-dostu bir eklentidir.
 • PirateForms, çoklu form ve özel alanlar sağlar. Ücretli sürümü, AWeber ve SenInBlue gibi bazı entegrasyonlara sahiptir.

9# FormCraft – $39

FormCraft satın almadan önce denemek için ücretsiz bir sürümü maalesef yok. Bununla birlikte, şu ana kadar bahsettiğimiz eklentilerden çok daha güzel tasarımlar içeren güçlü bir WordPress iletişim formu eklentisidir. Bu WordPress iletişim formu eklentisi, harika tasarımlara sahip şablonlar ve formlar ile çalışmanızı genişleten düzinelerce ek araçlar içermektedir.

form craft wordpress eklentisi
Form Craft WordPress Eklenti

Dahası, bu araç pop-up formlar ve matematik formülleri gibi özel özellikleri bütünleşik olarak sunmaktadır. Ödemeleri PayPal Standard ve Stripe ile alabilirsiniz ve Zapier entegrasyonu ile bazı işlemlerinizi otomatikleştirir.

Genel olarak, FormCraft eklentisiyle daha yaratıcı, özelleştirilebilir şablonlar ve tasarımlar elde ediyorsunuz. Size bu yüksek bir maliyete de mal olmuyor.

Bu WordPress İletişim Formu Eklentisini Düşünmenin Ana Sebepleri

 • Tek seferlik $39 fiyatı vardır.
 • Sürükle-bırak editörü bu listenin en güçlülerinden biri.
 • Tasarımları oldukça mükemmel.
 • FormCraft, içerisine çok sayıda form şablonları eklenmiştir.
 • Ücretsiz ekler ile Mailster,MailChimp,MailPoet,reCAPTCHA ve Campaign Monitor entegrasyonları sağlanmaktadır.
 • Ücretli eklerin bazıları, çoklu sayfa formları, Stripe,Paypal Standard ve çoklu site desteği içermektedir.
 • FormCraft, tasarımlarınızda daha yaratıcı olabilmenizi sağlayan ve iletişim formundan markanızı daha iyi yansıta bildiğiniz mevut en iyi eklentilerden biridir.

10# QuForm – $29

Bu listedeki WordPress iletişim formu eklentilerinin çoğu yalnızca iletişim amacıyla üretilmiştir. QuForm bunlardan farklıdır, son derece gelişmiş özelliklere ve farklı alan tiplerine sahip her türlü formu oluşturabilmek için tasarlanmıştır.

quforms wordpress eklentisi
Form Craft WordPress Eklenti

Sürükle-bırak editörü parasının karşılığını vermektedir, ve tonlarca seçenek sunmaktadır, 19 adet element tipi ve kolay tema uygulanabilir sistemi vardır. Mobil cihazlara uyumlu web formlarına sahiptir.

Tüm şirketlere bütçelerini zorlamadan tasarımın nasıl çalıştığını göstermesi açısından iyi bir seçenektir.

Bu WordPress İletişim Formu Eklentisini Düşünmenin Ana Sebepleri

 • QuForm sitenizi yavaşlatmaz ve performansa dayalı şekilde optimize edilmiştir.
 • Sadece tek seferlik ödeme ile ücreti makuldür.
 • QuForm eklentisi 9 adet doğrulayıcı ve 6 adet filtreye sahiptir.
 • Gelişmiş dosya yükleme aracı, müşteri desteği sunmak için idealdir.
 • Formda belirli bir yanı geldiğinde otomatik olarak belirli öğeleri göstermesi için koşullu kullanım şekli mevcuttur.
 • ReCAPTCHA sizi spam’den korur.
 • Bu WordPress iletişim formu 19 öğe türü içermektedir.
 • Birkaç form teması eklenti ile birlikte sunulmaktadır.

11# Ninja Kick – $19

Ninja Kick eklentisini, yukarıda bahsettiğimiz FormCraft eklentisiyle karşılaştırmak doğru olur. Her ikisi de sağlam form tasarımlarına sahiptirler ve geleneksel “düz” formatların ötesinde ekstra fark yarattıkları söylenebilir.

Ninja Kick, zengin bir özelleştirme seçenekleri sunar. Örneğin, animasyonları, etiket stillerini, renk şemalarını ve daha pek çok şeyi kolaylıkla özelleştirebilirsiniz. Ninja Kick eklentisi ile birlikte 3 tane tema sunulmaktadır. Diğer eklentiler kadar çok olmasada, bu temalar harika gözükmektedir.

ninja kick wordpress eklentisi
Ninja Kick WordPress Eklenti

Arayüzüne bakarsak, Ninja Kick oldukça anlaşılması kolay ve basittir. Eklenti çakışması gibi sorunları yoktur. Son derece hafif ve hızlı bir iletişim formu eklenti-sidir.

Bu WordPress İletişim Formu Eklentisini Düşünmenin Ana Sebepleri

 • Şablonlar ve genel olarak tasarım, diğer eklentilerde bulacağınızdan daha benzersiz.
 • $19 lık bir defalık ücret karşılığında 1 yıllık destek alınmaktadır. Daha uzun süre desteğe ihtiyacınız varsa ufak bir ek ödeme gerekmektedir.
 • Özelleştirme seçenekleri oldukça güçlüdür.
 • Müşterinin dikkatini çekmek ve kişilerin sizinle iletişim kurmasını sağlamak için animasyon ve slayt içerikler seçilebilir.
 • Ninja Kick eklentis aslında Contact Form 7 ile entegre olabilir. Böylece Contact Form 7’nin kısa kodları daha gelişmiş bir tarzda stil oluşturmanızı sağlar.
 • Oluşturduğunuz tüm formlar mobil cihaz uyumlu responsive tasarımdır.
 • Bu eklenti, Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca gibi çeşitli diller ile ülkeye göre yerelleştirilmesini destekler.
 • İletişim formu üzerinden spam gönderilmesini önlemek için “insan test aracı” dahil edilmiştir.
 • İletişim formunu geliştirirken test moduna alarak kişilerin görmesini engelleyebilirsiniz.

Bir WordPress İletişim Formu Eklentisi Seçme

 • Para ödemek istemiyorsanız -Contact Form 7, Caldera Forms veya Jetpack iletişim formunu tercih edin.
 • Harika form şablonları isterseniz – Ninja Kick, FormCraft, WeForms veya Gravity Forms tercih edebilirsiniz.
 • Sürükle-bırak editorlere ilgi duyuyorsanız – WP Forms veya weForms tercih edilebilir.
 • Fiyat/Performans değerine bakıyorsanız – Gravity Forms, FormCraft, Ninja Kick, PirateForms tercih edilebilir.
 • En temel WordPress iletişim formu eklentisine ihtiyacınız varsa – Contact Form 7 tercih edin.

WordPress iletişim formu eklentileri hakkında düşünceleriniz varsa, aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.

Siz olsanız hangi iletişim formunu neden tercih ederdiniz?

,

sitemap.xml site haritası oluşturma

SEO hakkında bir makale okuduysanız, muhtemelen sitemap (site haritası oluşturma) veya XML sitemap terimleri ile karşılaştınız demektir. Site haritaları oldukça yaygın bir SEO önerisi olsa da, XML Site Haritalarını detaylı anlatan pek yazı yok.

Bu yazıda sitemap (site haritalarını) derinlemesine inceleyeceğiz. Bu yazıdan öğrenecekleriniz :

 • XML sitemap (site haritası) nedir?
 • XML site haritasının WordPress sitesine nasıl faydası vardır?
 • WordPress eklentisi ile XML site haritası nasıl oluşturulur?
 • Bulut tabanlı bir araçla XML site haritası nasıl oluşturulur?
 • Site haritanızı Google’a ve diğer araçlara nasıl gönderebilirsiniz?
 • Neden HTML site haritası navigasyonu farklıdır? (WordPress’de nasıl oluşturulur)

XML Sitemap (Site Haritası) Nedir?

XML sitemap (site haritası) temelde herkes tarafından erişebilir olmasını istediğiniz URL’lerin bir listesidir. Google gibi arama motorlarına ve diğer kullanıcılara web sitenizin tüm içeriğinin bir “haritasını” vererek daha iyi taramasına yardımcı olur.

Sade bir URL listesinin ötesinde, arama motorlarının sitenizi indeksleme girişimlerine daha fazla katkıda bulunmak için site haritanıza yararlı meta veriler de ekleyebilirsiniz. Bu seçenekler, Site haritaları protokolünde belirlenir ve aşağıdakine benzer şekilde gösterilir:

 • Bir sayfa en son ne zaman değiştirildi?
 • Arama motorlarına hangi sayfalara öncelik vermek istediğiniz belirtilmesi. (arama motorları her zaman bunu takip etmezler)
 • Sayfa ne sıklıkla değişecek?

Yukarıdaki temel metadata bilgileri  haricinde, arama motorlarına video ve resim içeriğiniz hakkında bilgi vermek de mümkündür.

Bir XML Site Haritası Neye Benzer?

XML site haritasının aslında nasıl göründüğünü merak ediyor musunuz? Egezon’da kullandığımız WordPress site haritası:

sitemap siteharitasına bir örnek
XML Site Haritası Örnek

Gördüğünüz gibi  site haritası  aslında yalnızca ekstra meta veriler içeren URL’lerin bir listesi. Daha çok botların okuması için! Robots.txt dosyasına benzer olarak çalışır. Robots.txt dosyası nedir makalesi için tıklayın.

XML Site Haritasına Kaç URL Eklenebileceğinin Bir Sınırı Var mıdır?

Evet, bir sınır var. Ancak çoğu WordPress web sitesi bu sınıra asla yaklaşamaz.

Teknik olarak sitemap.xml dosyasının sınırı 50.000 URL’dir. Ancak, siteniz 50.000’den fazla URL içerse bile, bu sayıyı arttırmak için yeni bir site haritası ekleyebilirsiniz.

XML Site Haritası WordPress Sitenize Nasıl Yarar?

XML site haritasının ana faydası, tarana-bilirliği arttırmasıdır. Google’in söylediği gibi “Googlebot gibi arama motoru web tarayıcıları, sitenizi daha akıllıca taraması için bu dosyayı okur.”

XML site haritanızın tarana-bilirliği arttırması için uyguladığı yöntemler şunlardır:

 • Daha hızlı tarama süreleri –  Site haritaları, arama motoru robotlarının sitenizin içeriğini daha hızlı taramasına yardımcı olur, dolayısıyla bu sayfalarınızın daha hızlı Google’da dizine eklenmesini sağlar.
 • Öncelikli taramalar – Site haritaları, sitenizdeki belirli sayfalar için meta veriler ekleyerek taramada öncelik verilmesini isteyebilirsiniz.
 • Zengin medya içeriği – Google arama sonuçlarında site haritalarından ek bilgi alabilir, dolayısıyla videolar ve resimler gibi çok sayıda medya kullanıyorsanız; bunların Google’da sıralanması kolaylaşabilir. (Kaynak)

Sadece tarana bilirliğin haricinde, site haritalarının size yararlı bilgiler sunması için bazı kestirme kısayolları da vardır. Site haritanızı Google Search Console’a kayıt ettirdiğini düşünelim. (bunun nasıl yapıldığını aşağıda öğreneceksiniz!), Web sayfalarınızın Google’da dizine eklenmesini tespit etmek için site haritasını kullanabilirsiniz:

google search console da site haritası
XML Site Haritası Dizini

Bir XML Site Haritası Ekleme, Sitenize Zarar Verebilir mi?

Hayır! Endişelenmeyin. En kötü senaryoda olumlu sonuçlar göremezsiniz. Bir XML site haritası oluşturmak asla sitenize zarar vermez.

Bir Site Haritası, İç Bağlantı Yapısını Yok Sayabileceğiniz Anlamına Gelmez

Site haritası her zaman yararlı olmasına rağmen, Web sitesi tasarlarken ve sitemize yeni sayfalar eklerken sağlam bir site içi bağlantı yapısı oluştururuz ve site haritası bunun yerini tutmaz. Arama motorlarının içeriğinizi; yalnızca site haritanızda bulunduğu için dizine ekleyeceğini düşünmeyin. Arama motorları çoğu zaman sitenizi  site haritasına göre indekslesede, böyle olmadığı durumlarda olabilir..

Google, içeriğinizin ona işaret eden dahili veya harici bağlantıların olduğunu görmek ister. Kısacası bu içeriğin olduğu sayfaya diğer sayfalarınızdan, menuler’den, diğer sitelerden vb gibi bağlantıların olması gerekir. Google’ın söylediği gibi, “Bir site haritası kullanmak, site haritanızdaki tüm ögelerin taranacağı ve dizine ekleneceği garantisi vermemektedir.”

Yoast SEO ile XML Site Haritası Oluşturma

Artık bir XML site haritasının ne olduğunu ve sitenize nasıl faydalı olabileceğini bildiğinize göre, tüm içeriğiniz için aslında bir WordPress site haritası nasıl oluşturabilirsiniz? En kolay yolu popüler olan Yoast SEO’yu kullanmaktır.

Yoast SEO ile bir XML site haritası oluşturmak için, aslında ücretisiz Yoast SEO eklentisi kurmanın ve etkinleştirmenin haricinde bir şey yapmanız gerekmiyor. Varsayılan olarak, Yoast SEO şu adresten bir site haritası oluşturur:

websiteniz.com/sitemap_index.xml

Bu kadar kolay! Şimdi Yoast SEO XML site haritanızın özelliklerini nasıl düzenleriz ona bakalım:

SEO → Özellikler’e gidin ve Gelişmiş ayarlar sayfalarını etkinleştirin:

Gelişmiş Yoast XML Site Haritası denetimi nasıl etkinleştirilir
Gelişmiş Yoast XML Site Haritası Denetimi Nasıl Etkinleştirilir?

Değişikliklerinizi kaydettiğinizden emin olun. Bunu yaptıktan sonra, kontrol panelinin kenar çubuğundaki SEO menüsünde XML Site Haritaları seçeneğine erişebilirsiniz:

wordpress yoast seo sitemap.xml etkinleştirme
Yoast SEO XML Site Haritasına Erişim

Orada, üst kısımdaki sekmeleri kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Hangi yazarların site haritasına ekleneceğini seçin
 • Site haritanıza hangi yazı türleri / sınıflandırmalar ekleneceğini seçin
 • Kişisel içerik parçalarını, yazının Id’si aracılığıyla site haritanızdan manuel olarak hariç tutabilirsiniz – bu, belirli içeriklere noindex etiketi eklediğinizde, özellikle yararlıdır.
Yoast Seo XML Site Haritalarını Düzenlemek
Yoast SEO XML Site Haritasını Düzenlemek

XML Site Haritası Oluşturmanıza Yardımcı Olacak Diğer WordPress Eklentileri

Diğer kalite eklentiler şunlardır:

 • All in One SEO Pack Eklentisi – sadece XML Site Haritası özelliğini etkinleştirmemiz yeterlidir.
 • Google XML Sitemaps – SEO yerine sadece XML site haritalarına odaklanan popüler bir eklentidir. (Egezon sitesinde biz bunu kullanıyoruz, Yoast SEO’nun site haritasından daha iyi değil kesinlikle, sadece biz başta öyle başlamıştık ve devam ettik. Müşterilerimize genelde Yoast SEO XML sitemaps öneriyoruz, yukarıdaki gibi.)
 • SEO Framework – XML site haritası işlevselliğini içeren ve gelecek vaat eden bir SEO eklentisi.

XML Sitemap Jeneratör Kullanarak Site Haritası Oluşturma

WordPress kullanmıyorsanız yada WordPress eklentisi kullanmak istemiyorsanız; XML Site Haritası Jeneratör olarak adlandırılan bağımsız bir araç kullanarak XML Site Haritası oluşturabilirsiniz. Bu araç aşağıdaki yollardan biri aracılığı ile çalışır:

 • Bulut tabanlı bir araç olarak
 • Bir masaüstü programı olarak (sadece Windows için)
 • Bir WordPress eklentisi olarak(bir WordPress eklentisi kullanmak istemediğiniz konusunda fikrinizi değiştirdiyseniz!)

Site Haritanızı Oluşturmak İçin Bulut Tabanlı Araç Kullanılması:


XML Site Haritası Jeneratör‘e gidin, aşağı doğru kaydırın, Online Generator (Çevrimiçi Jeneratör) seçeneğini tıklayın:

xml site haritası oluşturucu jeneratör
XML Site Haritası Jeneratör Kullanımı

Bir sonraki sayfada …

 • Web sitenizin ana sayfasına URL girin
 • Son değiştirilme tarihinin nasıl hesaplanacağını seçin
 • Değiştirme sıklığını seçin (sayfalarınızın ne sıklıkta değişeceğini seçin)
 • Varsayılan tarama önceliğini seçin
 • Email adresinizi giriniz
 • Site Haritası oluştur’u tıklayın
bulut tabanlı xml site haritası oluşturulması
XML Site Haritası Jeneratör Ayarları

Daha gelişmiş seçenekleri yapılandırmak için Diğer Ayarlar düğmesine de basabilirsiniz:

xml site haritası oluşturucuda daha fazla ayar seçeneği
Daha Fazla Seçenek Ayarları

Site haritasını oluştura tıkladığınızda araç sitenizi tararken bir süre beklersiniz, büyük sitelerde bu işlem daha uzun sürebilir. İşlem tamamlandığında site haritasını indirebilirsiniz:

bulut tabanlı site haritası dosya indirilmesi
Site Haritasının İndirilmesi

Site haritası dosyasını indirdikten sonra, web sitenizin ana klasörüne yüklemeniz gerekir.

Site Haritanızı Google ve Diğer Arama Motorlarına Nasıl Gönderirsiniz?

XML Site Haritanız olduktan sonra bir sonraki adım bu dosyayı bilinen arama motorlarına göndermektir böylece:

 • Google’ın site haritanızı nerede bulacağını bilmesini sağlarsınız.
 • Google’ın kaç sayfayı dizine eklediği gibi size yardımcı bilgiler verir. (bu ekran görüntüsü yukarıda daha önce gösterildi)

XML site haritanızı Google’a göndermek için bir Google Search Console hesabınız olması gerekir. Google Search Console hesabı oluşturduktan sonra, TaramaSite Haritaları‘na gidip SİTE HARİTASI EKLEME / TEST ETME düğmesini tıklayın

Google'a site haritası ekleme
Google’a Site Haritası Ekleme

Daha sonra, site haritanızın konumunu yazarak Gönder’i tıklayın. Site haritanızı oluşturmak için Yoast SEO’yu kullandıysanız “sitemap_index.xml” yazın, eğer Google XML sitemap eklentisi kullandıysanız : “sitemap.xml” yazmanız yeterlidir.

google'a site haritasının yerini gösterme
 Site Haritasının Yerini Gösterme

Google’a site haritanızı işledikten sonra, aynı alanda istatistikleri görebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi sitenizde oluşabilecek hatalar (404 hataları gibi) hakkında size yararlı bilgiler sağlar.

Google en çok kullanılan arama motoru olmasına rağmen site haritanızı Bing’e kayıt ettirmeniz önemlidir. Uygulanacak işlemler çok benzerdir. Bing Webmaster Tool hesabına kayıt olmanız gerekir. Ardından, site haritanızı doğrudan panelden gönderebilirsiniz.

Tüm bu yazıda özelikle XML site haritalarına odaklandık. Ancak, WordPress sitenize eklemek isteyeceğiniz diğer çeşit site haritasıda HTML haritalardır. Bu site haritaları daha çok insanlar için düzenlenmiş bir versiyondur. Muhtemelen onları birçok sitede görüyorsunuz. Temel olarak kişilerin kolayca sitede dolaşmasına yardımcı olan listeler.

HTML site haritaları, sitenizdeki her bir sayfayı mutlaka içermezler. Genelde ziyaretçilerin en önemli sayfalarınıza hızlıca erişmesini sağlarlar. Simple Sitemap adındaki eklenti aşağıdaki özellikleri kullanarak bir site haritası oluşturmanızı sağlar.

 • Yalnızca belirli posta türlerini dahil edebilirsiniz
 • Gösterilen alt sayfaların sayısı sınırlanabilir
 • Belirli postaların ID’lerini hariç tutabilme
 • Sayfalarınızı farklı yollarla gösterebilme

Bu eklenti yaygın şekilde kullanılan site haritası şablonlarını kolaylıkla oluşturmanızı sağlar. Ayarlamaları yaptıktan sonra, site haritasını sitenizin herhangi bir yerine kod ekleyerek gösterebilirsiniz.

Kullanmak için eklentiyi kurun ve etkinleştirin. Ardından, Ardından, Ayarlar → Basit Site Haritası’na gidin. Önceden hazır kısa kod için demolardan birine tıklayabilir veya istediğiniz özelliklere göre kendi kısa-kodunuzu oluşturabilirsiniz.

html site haritası oluşturma
 HTML Site Haritası Oluşturma

Bugün Site Haritalarını Kullanmaya Başlayın

Bir XML site haritası, her WordPress sitesinin ihtiyaç duyduğu şeylerden biridir. Sitenizi bir anda SERP’lerin (arama motoru sıralaması) tepesine fırlatmayacak olsa da, sitenizi daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde taramak için harika bir yoldur. WordPress üzerinde bir XML site haritası oluşturmanın en kolay yolu Yoast SEO gibi eklenti kullanmaktır.

Site haritası oluşturulduktan sonra Google’ın sitenizi nasıl indekslediği ile ilgili bilgiler almak için bu dosyanın Google Search Console’a gönderilmesi gerekir. Site haritaları ve çalışma prensipleri ile ilgili sorularınız varsa lütfen aşağıda yorum yapın.

,

e-posta pazarlama araçları önerileri

Web sitenizi barındırdığınız “Sunucular” çoğunlukla temel giden e-postalara izin verir. Bu web siteniz ile ilgili e-posta ihtiyaçlarınızı belli ölçüde karşılar. Bunlar müşterilere mail göndermek, şifre sıfırlama işlemleri gibi temel işlemlerdir. Bununla birlikte artık üçüncü parti eklentiler sayesinde WordPress’i binlerce e-postayı düzenli olarak gönderen, kapsamlı bir e-posta pazarlama araçları haline getirmektedir.

Bir web sitesi sunucusu aynı zamanda e-posta sunucusu olarak da tasarlanmamıştır. Dolayısıyla haber bültenleri veya toplu e-postalar gönderiyorsanız, en iyi sonuçları elde etmek için daima aşağıdaki alternatifleri öneririm:

 • WordPress’in bir parçası olmayan üçüncü parti profesyonel e-posta pazarlama aracı kullanın.
 • WordPress haber bülteni eklentiniz ile birlikte işlemsel bir e-posta hizmeti sağlayıcısı (HTTP API veya SMTP) kullanın.

Aşağıda e-posta pazarlama araçları önerilerine ve neden tercih ettiğimizi inceleyeceğiz.

Web Sitenizin Bulunduğu Sunucuyu E-posta Gönderimi için Kullanmayın.

E-posta, iş akışımızda çok önemli bir rol oynar; çünkü site ve işinizle ilgili olarak müşterilerinizi bilgilendirmek için kullanılan birinci araçtır. Bu yüzden güvenebileceğiniz bir sisteminiz olması çok önemlidir! İşte, bir sitenin günlük olarak gönderebileceği e-postalara birkaç örnek:

 • Yeni WordPress kullanıcılarına giriş bilgileri için hesap ve lokasyon bildirimlerinde bulunma
 • Şifre sıfırlama ve değiştirme bildirimleri
 • Blogunuzda yeni yorum bildirimleri
 • Pingback’ler ve trackback’ler etkinleştirilmişse gelen bildirimler
 • “WoCommerce”de yeni bir e-ticaret satış bildirimi veya “Easy Digital Downloads” eklentisinde indirme bildirimleri
 • “Gravity Forms” veya “WPForms” gibi eklentilerden iletişim formu gönderimleri
 • “WP Security Audit log” veya “WordFence” gibi eklentilerden gelen güvenlik bildirimleri
 • WordPress içinde haber bülteni eklentisi kullanıyorsanız gelen bildirimler
 • Yeni özellik duyuruları
 • Affilate (ortak kazanç firmaları) ile iletişim mailleri

Düşünürseniz, aslında e-posta ile çok şey olmaktadır! Özellikle büyük sitelerde her iki saniyede bir e-posta gönderildiğini düşünürsek. Profesyonel bir e-posta pazarlama aracı veya işlemsel e-posta hizmeti sağlayıcısı kullanmazsanız, sitenizin ve kampanyalarınızın başarısına zarar verebilecek aşağıdaki sorunlar ile karşılaşabilirsiniz:

1# Paylaşımlı Sunucularda Ortak Ip Kullanımı

E-postalar aynı tipik WordPress sitelerinin bulunduğu paylaşımlı hosting (sunucu) lar gibi çalışır. Ana makinenizin giden e-postalar için yapılandırdığı ip adresine bağlısınız. Aniden bir şey ters giderse. İp adresinin istenmeyen postalar için kara listeye alınma ihtimali var. Ardından sunucunuzun veya İnternet servis sağlayıcınızın sorunu çözmesini beklemekten başka çare kalmaz.

paylaşımlı sunucu kullanımı

2# E-Posta Teslimat Sorunları

Web sunucusuna e-posta gönderimleri için güvenilmemesinin en büyük nedenlerinden biri teslimat sorunları. ReturnPath’in Email Deliverability Benchmark Raporuna göre opt-in e-postaların %21’i asla gelen kutusuna gitmiyor. Bunun nedenleri; İSS(internet servis sağlayacı) lar, bounce rate (hemen çıkma oranları) vb. gibi birçok faktöre dayanır. Üçüncü taraf e-posta pazarlama platformları öyle bir şekilde yapılandırılır ki, müşterilerinizin gelen kutusuna ulaşma şansınızı büyük oranda artırabilirler. Ayrıca e-postaların hedeflenen noktalara ulaşmasını sağlamak için sürekli çalışan ekipleri bulunmaktadır. Ve bunların ip adresleri de kara listeye alınmamıştır.

e-posta gönderimi

Yaptıkları şeylerle ilgili birkaç örnek:

 • Beyaz listelerde olduklarından emin olmanızı sağlarlar
 • Yüzlerce IP adresi ve farklı veri merkezlerinden yararlanırsınız
 • Listeleri temiz tutmak için hemen çıkma oranları (bounce rate) analiz edilir
 • Ip itibar yönetimi ve kötüye kullanımı sürekli izleme
 • Size özel bir IP sağlama imkanı

3# E-posta Kimlik Doğrulaması Kurulumu Her Zaman mümkün değildir (DMARC)

Alan adı (domain) doğrulaması (DMARC) olarak da adlandırılan e-posta kimlik doğrulaması, İSS (internet servis sağlayıcı) ların e-postalarınızı daha iyi yönlendirilebilmesi için domain’i ve kaynağı daha iyi tanımlama işlemleridir. Bu e-posta mesajının bir domain’den geliyor gibi gözükmesine rağmen başka bir taneden gönderilmesi gibi durumlarda sahtekarlık ve kimlik dolandırıcılığını önlemeye yardımcı olan harika bir tekniktir.

e-posta kimlik doğrulama dmarc güvenliği

Alan adınızın kimlik doğrulamasını yapmak için DNS’nize bir kayıt eklemeniz gerekir. E-postalarınız için WordPress sunucunuza güveniyorsanız, genellikle DNS’niz üzerinde kontrolünüz olmadığından bunu ekleyemezsiniz. E-posta kimlik doğrulaması sizi ne kadar etkileyebilir? diye sorarsanız kısaca siz farkına varmadan gönderdiğiniz e-postalar spam klasörüne gider ve maillerin tıklanma oranları azalır.

4# Sunucu Kaynakları Sorunları

WorPress sunucusu aracılıyla e-posta gönderirken diğer bir konuda sunucu kaynaklarının yetersiz kalmasıdır. Özellikle paylaşımlı sunucularda e-posta gönderimleri askıya alınabilir, çünkü e-posta göndermek sunucu kaynaklarına ihtiyaç duyar. Toplu e-postalar göndermeye çalışıyorsunuz muhtemelen sorun yaşarsınız. Bu yüzden üçüncü parti e-posta sağlayıcıları var, ve bir çok Web sunucusu artık standart portlar üzerinden e-posta dağıtımını sistem kaynaklarını tüketmemek adına engellemektedir.

E-posta Pazarlama Araçları Önerileri

Aşağıda, önerdiğimiz bazı e-posta pazarlama araçları bulunmaktadır. Bu tür araçlar genellikle aşağıdaki e-posta türleri için kullanılır:

 • Haber bültenleri
 • Yeni ürün veya özellik duyuruları
 • Bir ürün veya hizmet için satış veya promosyon
 • Etkinlik davetiyeleri
 • Kullanıcı etkileşimi ve hatırlatıcılar
 • Ortak kazanç firmaları (affilate) ile olan iletişimler

E-postaları toplamak için genellikle bir eklenti kullanırız ve daha sonra e-postalar yapılandırılır ve araç içinden gönderilir. Örneğin, e-postaları toplamak için gravity forms vb. gibi bir  eklenti kullanıyoruz ve otomatik olarak e-postaları MailChimp tarzı e-posta servis sağlayıcısına gönderiyor. Diğer bir yaygı örnekte sitelerde gördüğünüz, bloğunuzun kenar çubuğunda veya altında bir haber bülteni widget’ı bulunmasıdır.

1. MailChimp

MailChimp 12 milyondan fazla işletme ve birey tarafından e-posta gönderme ve haber bültenleri için kullanılmaktadır. Yüksek kaliteli bir e-posta listesi oluşturmak, bir şirketin daha fazla satış yapması ve mevcut müşterilerine bilgi vermesi için harika bir yoldur. MailChimp en çok tercih edilen araçların başında gelmekte.

MailChimp E-Posta Pazarlama Aracı

MailChimp’in ücretsiz planı, e-posta listenizi oluşturup, başlamak için mükemmek bir çözüm. MailChimp’de hoşumuza giden birkaç özellik:

 • MailChimp kolaylıkla; başlıklar, içerik blokları, gönderim zamanları üzerinde listenizi bölerek üzerinde A/B testleri uygulayabilir ve size hangisinin öne çıktığını gösterecektir.
 • E-posta otomasyon kuralları oldukça güçlüdür.
 • Timewarp özelliği: farklı zaman dilimlerindeki müşterilerin gelen kutularına aynı saatte e-postanızın gönderildiğinden emin olmanızı sağlar.
 • Düz ve basit şekilde her zaman çalışır ve herhangi bir destek sorunu yaşamazsınız.

2. MailerLite

MailerLite, önerebileceğimiz diğer bir e-posta aracı. Dünya genelinde 300.000’in üzerinde işletme, yeni başlayan veya serbest çalışan kişiler tarafından tercih edilmektedir. MailerLite 2010’dan beri varlığını sürdürmektedir.

MailerLite E-Posta Pazarlama Aracı

E-posta pazarlamasına yeni başlıyorsanız, MailerLite’ın MailChimp’e göre birkaç avantajı, aylık 1000 aboneye kadar olan ücretsiz planlarında tüm araçlarına erişim vermesidir. MailChip ücretsiz planda birçok gelişmiş uygulamasını kısıtlamaktadır. 2500 üyelik olan planda MailChimp aylık olarak 30$ tutarken MailerLite 10$ dolar tutmaktadır.

MailerLite’da gerçekten hoşumuza giden birkaç özellik:

 • Açıkçası fiyat! Kısıtlı bir bütçeniz varsa, MailerLite ile başlamak isteyebilirsiniz.
 • Bir açılış sayfası ve otomatik yeniden gönderim gibi benzersiz özellikler barındırır.
 • Abonelikten çıkma sayfası oluşturabilirsiniz. Bazı kişilerin aboneliğini iptal etmesini engellemek için biraz yaratıcı olabilirsiniz.
 • Her hafta bir kampanyada otomatik olarak yeni blog yayınlarınızı göndermek için e-posta özellikli RSS kullanımı oldukça kullanışlıdır.

Önerebileceğimiz diğer e-posta pazarlama araçları:

 • Drip (Son zamanlardaki en popüler e-posta aracı – yalnız ben e-mail listem hariç; tek bir kişiye mail göndermek istediğimde bu yazılımda sorun yaşadım. Belirli koşullar yaratıp o koşullara göre e-mail göndermek istediğinizde Drip oldukça kullanışlı.)
 • ActiveCampaign
 • AWeber
 • GetResponse

İşlemsel E-posta Hizmeti Önerileri (SMTP)

Aşağıda, önerdiğimiz bazı işlemsel e-posta servis sağlayıcıları bulunmaktadır. İşlemsel e-postalar genellikle bir eylem tarafından tetiklenen e-postalardır. İşte bazı yaygın örnekler:

 • WoCommerce veya Easy Digital Downloads eklentilerinde satın alma makbuz gönderimleri
 • Hesap oluşturma uyarıları
 • Kargo gönderim bildirimleri
 • Yasal uyarılar
 • Uygulama hata iletileri
 • Şifre sıfırlama bildirimleri

Bununla birlikte, işlemsel e-posta hizmetleri, WordPress sitenizden haber bültenleri mailleri göndermenizi sağlayan 3.taraf eklentileri ile birlikte de kullanılabilinir. “Haber Bülteni Eklentisi” ve “Mailster” (aşağıda görüldüğü gibi), WordPress gösterge tablosunu tamamen işlevsel haber bülteni otomasyon aracına dönüştüren araçlardır.

mailester ve haber bülteni eklentileri wordpress gösterge panosu
Mailester & HaberBülteni Eklentileri WordPress Gösterge Panosu

1. SendGrid

SendGrid 2009’dan beri bulunmaktadır ve işlemsel e-posta hizmeti konusunda muhtemelen en tanınmış markalardan biridir. Müşterilerinden bazıları Uber, Spotify, Airbnb ve Yelp’dir. Yeni başlayanlar, yüksek sayıda gönderim yapanlar, ajanslar ve e-ticaret için mükemmeldir.

sendgrid işlemsel e-posta servisi
SendGrid İşlemsel E-Posta Servisi

SendGrid muhtemelen kurulum ve yapılandırma için başlarda biraz karmaşık gelebilir, ancak bunun nedeni oldukça eksiksiz olmasıdır! Kesinlikle kurumsal düzeyde bir çözüm sunmaktadır. Aynı zamanda oldukça uygun maliyetli olabilir. Ayda en çok 9.95 dolara 40.000 e-posta gönderebilirsiniz.

SendGrid’in sunduğu birkaç avantaja bakarsak:

 • SendGrin’in kendi API ve SMTP sini kullanarak e-mail gönderebilme. HTTP API’leri daha güvenilir ve hızlı olabilirler.
 • Geliştirilmiş teslimat oranları.
 • Yazılım geliştiriciler için harika bir belge/içerik sunmaktadır.
 • Ölçeklendirme akılda tutularak oluşturulmuştur.
 • Pro planları dedicated (sabit) IP’ler içerir
 • Gelişmiş teslimat/dağıtım için Otomatik IP

2. Mailgun

Mailgun, esas olarak geliştiriciler için tasarlanmış bir işlemsel e-posta API hizmetidir. Bununla birlikte, geliştirici olmayanlar bile hizmetlerini kolayca uygulayabilir. Mailgun’un sağladığı büyük avantahlardan biri, aylık 10.000’e kadar ücretsiz e-posta göndermenize izin vermesidir. Sonraki 500.000, kullanıma göre oldukça düşük fiyata faturalandırılır. Birçok küçük işletme veya WordPress geliştirici için 10 bin e-posta gönderimi yeterlidir.

mailgun işlemsel e-posta servisi
Mailgun İşlemsel E-Posta Servisi

Mailgun’ün birkaç ek faydası şunları içerir:

 • E-postaları iletmek için HTTP API veya SMTP kullanabilme özelliği, HTTP API daha güvenilir ve hızlı olabilmektedir.
 • Ücretsiz olarak diğer posta kutularına e-posta yönlendirme. merhaba@domain.com adresini kişisel Gmail’inize yönlendirme yapabilirsiniz. İşlemsel e-posta hizmetlerinin çoğu bu özelliği içermez ve sadece kendi API leri içinde yönlendirme işlemlerini yapmanıza izin verir. Mailgun kendi arayüzü içerisinde gerekli konfigürasyonları yapmanızı yapmanızı sağlar.
 • Geliştirilmiş teslimat oranları.
 • Kaç adet e-posta gönderdiğinizi anlamanız için kolaylıkla oluşturulan raporlama
 • Canlı ve arama özelliği bulunan kayıt işlemleri

3. SparkPost

SparkPost, 2014 yılından bu yana geliştiriciler ve işletmeler için tasarlanmıştır. Öncelik olarak aplikasyon tarafından yaratılan işlemsel e-postalara odaklanır. Müşterilerinden bazıları Zillow, PayPal, Pinterest, Groupon, Twitter, Intercom ve Oracle’dır.

sparkpost işlemsel e-posta servisi
Sparkpost İşlemsel E-Posta Servisi

SparkPost, 50.000’e kadar e-posta göndermek için ayda sadece 9 dolara uygun bir fiyat sunar. Hatta ayda 15.000’e kadar e-posta göndermenizi sağlayan ücretsiz bir hesabınız (zaman sınırlaması olmadan) bulunmaktadır.

SparkPost’un birkaç diğer ek faydaları şunlardır:

 • REST API’sı veya SMTP’yi kullanarak e-postalar gönderme olanağı.
 • Önceden oluşturulmuş istemci kitaplıkları (Node.js, PHP, Python ve daha fazlası).
 • Gerçek zamanlı olarak verilere erişim ve entegrasyon
 • Daha yüksek planlarda  dedicated (sabit) IP sunmaktadır.

Düşünmek isteyebileceğiniz birkaç ek sağlayıcı:

Özet

Bir müşteri bize yukarıda belirtilen e-posta sağlayıcılarından birini kullanıp kullanmaması gerektiğini sorduğunda, cevabımız her zaman evet! Kampanyalarınızdan daha iyi sonuçlar alırsınız ve daha fazla müşterinin gelen kutusuna ulaşabilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için yorumda bulunmayı unutmayın.

,

Robots.txt dosyası nedir

Robots.txt terimini hiç duydunuz mu ve web sitenize nasıl uygulanacağını merak ettiniz mi? Aslında çoğu internet sitesinin bir robots.txt dosyası var, ancak birçok web yöneticisi bu dosyanın nasıl işlediğini tam olarak bilmemektedir. Bu yazıda WordPress robots.txt dosyası nedir? derin bir dalış yaparak; sitenize erişimi nasıl kontrol edeceğinizi göstereceğim. Yazının sonunda aşağıdakine benzer sorular hakkında yeterince bilginiz olacak.

Haydi başlayalım!

WordPress Robots.txt Dosyası Nedir?

WordPress robots.txt hakkında konuşmadan önce, burada “robot” un ne olduğunu tanımlamak önemlidir. Robotlar internet üzerinde web sitelerini ziyaret eden her tür “bot” dur. En yaygın örneği: arama motoru tarayıcılarıdır. Bu botlar, Google gibi arama motorlarının İnternet üzerindeki milyarca sayfayı dizine ekleyip sıralanmasına yardımcı olmak için web’de tarama yaparlar.

Sonuç olarak, Genelde botlar İnternet için en azından gerekli bir şey. Ancak botların kontrolsüzce dolaşmasını engellemek ve robotlarının web siteleri ile nasıl etkileşime geçtiğini kontrol kontrol etme amaçlı olarak 1990’ların ortalarında robot dışlama standardı oluşturuldu. Robots.txt, o standardın uygulamasıdır. – katılımcı botların siteniz ile nasıl etkileşime girdiğini kontrol etmenize olanak verir. Botları tamamen engelleyebilir, sitenizin belirli alanlarına erişimlerini sınırlayabilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz.

Yukarıda bahsedilen “katılımcı” bölümü önemlidir. Robots.txt  kendi direktiflerine göre bir botu hareket etmeye zorlayamaz. Kötü niyetli botlar robots.txt dosyasını yok sayarlar. Buna ek olarak, saygın kuruluşlar bile Robots.txt dosyasına koyabileceğiniz bazı komutları görmezden gelebilir. Örneğin, Google robot.txt dosyasınıza tarayıcının ziyaret sıklığı hakkında eklediğiniz kuralları yok sayacaktır. Botlar ile ilgili sorun yaşıyorsanız Cloudflare veya Sucuri gibi bir güvenlik çözümü kullanışlı olabilir.

Neden Robot.txt dosyasını önemsememiz ve yapılandırmamız gerekir?

Çoğu web yöneticisi için, iyi yapılandırılmış bir robots.txt dosyasının avantajları iki kategoriye ayrılır:

 • Dizine eklenmesini istemediğiniz sayfaları belirterek; arama motorlarının vakit kaybetmemeleri sağlamak, bize arama motorlarının tarama kaynaklarının en çok önem verdiğimiz sayfalara odaklanmasını sağlar.
 • Sunucu kaynaklarını harcayan botları engelleyerek sunucuda arama işlemlerinin optimize edilmesi ve performansın arttırılması.

Robots.txt, Arama Motorlarının Hangi Sayfaları Dizine Eklediğini Denetleyemez.

Robots.txt arama motorlarının hangi sayfaları indekslediğini kontrol etmek için iyi bir yol değildir. Asıl amacınız, belirli sayfaların arama motoru sonuçlarına dahil edilmesini durdurmak ise, bir meta noindex etiketi veya benzer şekilde doğrudan bir yöntem kullanmak daha doğrudur.

Bunun nedeni, Robots.txt dosyasının arama motorlarına içeriği dizine eklememesini doğrudan söyleyemez, yalnızca bunları taramamasını söylemektedir. Google’ın belirttiğine göre; sitenizin içerisinden işaretli alanları tarama yapmasa bile, başka bir sitenin hariç tuttuğunuz sayfa ile bağlantısını görürse, Google o sayfayı yinede dizine ekleyebilir.

WordPress Robots.txt Dosyası Oluşturma ve Düzenleme

 Varsayılan olarak, WordPress otomatik olarak siteniz için bir sanal robots.txt dosyası oluşturur. Dolayısıyla parmağınızı kımıldatmasınız bile, sitenizin varsayılan bir robots.txt dosyası vardır. Alan adı sonuna “/robots.txt” ekleyerek kontrol edebilirsiniz. Örneğin,”https://www.egezon.com/robots.txt” burada Egezon’da kullandığımız robots.txt dosyasını gösterir.
robots.txt nedir
Robots.txt Dosyası Örneği

Bu dosya sanal olduğundan, dosyayı düzenleyemezsiniz. Robots.txt dosyasını düzenlemeyebilmek için sunucunuzda fiziksel bir dosya oluşturmanız gerekir. Bunu yapmak için 3 tane basit yol var…

Yoast SEO İle Bir Robots.txt Dosyası Oluşturma ve Düzenleme

Popüler olan Yoast SEO eklentisi kullanıyorsanız, Yoast’ın arayüzünden robots.txt dosyanızı oluşturabilir (daha sonra düzenleyebilirsiniz). Buna erişmeden önce SEODashboard (Gösterge Tablosu) → Features (Özellikler ) bölümüne giderek Advanced Setting Pages (Gelişmiş sayfa ayarları) kısmını etkinleştirmeniz gerekir:

yoast-ozelliklerini-aktif-etmek
Gelişmiş Yoast özelliklerini etkinleştirme

Bir kez etkinleştirildiğinde, SEOAraçlar‘a gidip Dosya düzenleyicisine tıklayın:

yoast dosya yöneticisi
Yoast Dosya Düzenleyicisi

Robots.txt dosyası yarat tuşuna bastıktan sonra; Robots.txt dosyanızın içeriğini doğrudan aynı yerde düzenleyebilirsiniz.

yoast robots.txt düzenleme ve oluşturma işlemleri
Yoast Robots.txt Düzenleme

WordPress robots.txt dosyasına hangi komutları ekleyeceğimiz konusunda aşağıda daha fazla bilgi edineceğiz.

All In One SEO Uygulamasında Robots.txt Dosyası nasıl oluşturulur ve düzenlenir.

Yoast kadar popüler olan bir diğer SEO uygulaması olan All in One SEO kullanıyorsanız, WordPress robots.txt dosyanızı doğrudan eklentinin arayüzünden oluşturup düzenleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken All in One SEO → Özellik Yöneticisi ve Robots.txt özelliğini etkinleştirmek:

all in one seo uygulamasında özellik yöneticisi içerisinde robots.txt dosyası oluşturma
All In One SEO’da Robots.txt Dosyası Oluşturma

Ardından, Robots.txt dosyanızı All in One SEORobots.txt sayfasına giderek yönetebilirsiniz:

all in one robots.txt dosyası düzenleme
All In One SEO’da Robots.txt Dosyası Düzenleme

FTP yoluyla bir Robots.txt dosyası nasıl oluşturulur ve düzenlenir

Eğer robots.txt dosyası oluşturmanızı sağlayan bir SEO eklentisi kullanmıyorsanız, yinede SFTP üzerinden robots.txt dosyası oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Öncelikle “robots.txt” adlı bir dosya oluşturmak için herhangi bir metin editörü kullanın:

robots.txt dosyası oluşturma
Robots.txt Dosyası oluşturma

Ardından, sitenize SFTP aracılığıyla bağlanın ve bu dosyayı sitenizin kök klasörüne yükleyin. Böylece Robots.txt dosyasını SFTP ile düzenleyebilir ve yeni sürümlerini yükleyerek değişiklik yapabilirsiniz.

Robots.txt Dosyasında Nelerin Olması Gerekir

Artık sunucunuzda düzenleyebileceğiniz fiziksel bir robots.txt dosyası olduğuna göre, aslında o dosya ile ne yapıyorsunuz ona bakalım. İlk bölümde öğrendiğiniz gibi, robots.txt robotların siteniz ile nasıl etkileşime girdiğini kontrol etmenizi sağlar. Bunu iki temel komutla yaparsınız:

 • User-agent komutu (kullanıcı ajanı) – Bu size belirli botları hedeflememize olanak verir. Kullanıcı ajanları, botların kendilerini tanımlamak için kullandıkları bir şeydir.
 • Disallow komutu (İzin Verme) – Bu, robotlara sitenizin belirli alanlarına erişememeleri gerektiğini söyler.

Bazı durumlarda kullanacağımız Allow (izin ver) komutu da bulunmaktadır. Varsayılan olarak, sitenizdeki her şey İzin Ver olarak işaretlenmiştir; bu nedenle durumların %99 unda kullanılması gerekli değildir. Ancak, bir klasöre Disallow (erişimi engellemek) ancak belirli bir alt klasöre erişime izin vermek istediğinizde kullanışlı olabilir.

Kuralları belirlerken önce User-agent komutu uygulanır; ardından Disallow ( izin verme) ve Allow (izin ver) komutlarını sırasıyla kullanırız. Craw-delay (Tarama gecikmesi) ve Sitemap (Site Haritası) gibi bazı başka komutlar da vardır yalnız bunlar :

 • Çoğu ana Web tarayıcı tarafından göz ardı edilir veya çok farklı şekillerde yorumlanır (tarama gecikmesi durumunda)
 • Google Search Console gibi uygulamalar ile gereksiz hale getirildi (site haritaları için) Not: sitemizde yinede biz bu komutu kullanıyoruz.

Şimdi bu komutları nasıl kullanıyoruz örnekler ile inceleyelim.

Robots.txt Dosyasını Kullanarak Sitenize Erişimi Tamamen Engelleme

Diyelim ki sitenize yapılan tüm tarayıcı erişimini engellemek istiyorsunuz. Halen geliştirmek üzere olduğunuz bir siteniz var ve botlar tarafından taranmasını istemiyorsunuz, Bunu yapmak için, aşağıdaki kodu WordPress robots.txt dosyasına ekleyin.

User-agent: *
Disallow: /

Bu kod da neler oluyor?

User-agent yanındaki * işareti : tüm kullanıcı aracı anlamına gelir. Yıldız işareti joker karakteridir, yani her kullanıcı aracısı için geçerlidir. Disallow (izin vermeme) nin yanındaki / işareti: “website.com/” içeren tüm sayfaların engellenmesi anlamına gelir buda kısaca tüm siteniz demektir.

Robots.txt Dosyasını Kullanarak Tek Bir Botu Engellemek

Bu örnekte, Bing’in sayfalarınızı taramasını beğenmediğinizi varsayacağız. Google Ekibi üyesiniz ve Bing’in sitenize bakmasını bile istemiyorsunuz. Yalnızca Bing’in sitenizi taramasını engellemek için * işaretini Bingbot ile değiştirin.

User-agent: Bingbot
Disallow: /

Aslında, yukarıdaki kod, kullanıcı aracısı: “Bingbot” olan botlara sadece uygula ve tüm dizine erişimi engelle anlamındadır.

Robots.txt Dosyasını Kullanarak Belirli Bir Klasöre veya Dosyaya Erişimi Engelleme

Bu örnek için, yalnızca belirli bir dosya veya klasöre (tüm alt klasörler dahil olmak üzere) erişimi engellemek istediğinizi varsayalım.

Bu dosyalar için:

 • Tüm wp-admin klasörü
 • wp-login.php

Aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Disallow: /wp-login.php

İzin Verilmemiş bir Klasör İçerisinde Belirli Bir Dosyaya Erişim İzini Vermek İçin Robots.txt Nasıl Kullanılır?

Şimdi bütün bir klasörü engellemek istediğinizi varsayalım, ancak yine de o klasör içerisinde belirli bir dosyaya erişime izin vermek istiyorsunuz. Bu örnekte Allow (izin ver) komutu çok işimize yarar:

User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php

Bu snippet, / wp-admin/admin-ajax.php dosyası hariç tüm /wp-admin/ klasörüne erişimi engellemektedir.

Varsayılan olarak WordPress site içi aramalar için “?s=” parametresini kullanır. Dolayısıyla bu arama sonuçlarının taranmasını engellemek için aşağıdaki kuralı uygulayın:

User-agent: *
Disallow: /?s=
Disallow: /search/

Bu, Google Search Console’u içerisinde verdiği  404 hatalarını da engellemenin bir yoludur.

Not: Sitemizde arama sonuçları ile ilgili aynı hatayı SEO denetim programları da hata olarak gösteriyordu. Daha önce Robots.txt dosyasından engelleme yapıldığını bilmediğimden dolayı; Sitede arama yapma özelliğini hata almamak için komple kaldırmıştım, böylece 100 küsür seo hatası vermesini engelledim.

Robots.txt Dosyasında Farklı Botlar için Farklı Kurallar Nasıl Oluşturulur?

Şimdiye dek, tüm örnekler ;aynı anda tek bir kuralla uğraşıyordu, ancak farklı botlara farklı kurallar uygulamak isterseniz ne olur? Her bir bot için User-agent kural kümesi eklemeniz yeterlidir. Örneğin, tüm botlar için geçerli olan bir kural ve sadece Bingbot için geçerli olan başka bir kural koymak istiyorsanız, bunu söyle yapabilirsiniz:

User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
User-agent: Bingbot
Disallow: /

Bu örnekte, tüm botlar da /wp-admin/ adresine erişim engellenecek, ayrıca Bingbot un siteye erişimi tümüyle engellenecektir.

Robots.txt Dosyasını Test Etme

WordPress robots.txt dosyanızın kurulumunun doğru olduğunu Google Search Console’da test edebilirsiniz. Sitenize tıklamanız ve “Tarama” başlığının altında “robots.txt Test Aracı” na tıklamanız yeterlidir. Daha sonra ana sayfanız da dahil olmak üzere herhangi bir URL gönderebilirsiniz. Her-şey tarana biliyorsa yeşil olarak görmeniz gerekir. Ayrıca engellediğiniz URL’leride test edebilirsiniz.

robots.txt dosyasının google search console'da test edilmesi
Robots.txt Dosyası Test Edilmesi

Robots.txt Dosyasını Doğru Şekilde Kullanın

Robots.txt dosyanızda Allow (izin verme) komutunu kullanmanın noindex etiketi kullanmak ile aynı olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. Robots.txt taramayı engeller, ancak mutlaka dizine eklenmesini engellemez. Arama motorlarının ve diğer botların siteniz ile nasıl etkileşime geçtiğini şekillendirmek için bu kuralları kullanabilirsiniz ancak içeriğinizi dizine eklenip eklenmediğini acıkça bu dosya kontrol etmemektedir.

Çoğu durumda WordPress’in oluşturduğu varsayılan robots.txt dosyasını değiştirme gerekliliği yoktur. Ancak belirli bir botla ilgili bir sorun yaşıyorsanız veya arama motorlarının, kullandığınız belirli bir eklenti veya temayla olan etkileşimini değiştirmek istiyorsanız, kendi kurallarınızı eklemek isteyeceksiniz.

Umarım bu yazı konu hakkında yeterince bilgilendirici olmuştur. WordPress robots.txt dosyasını kullanma konusunda başka sorularınız varsa aşağıda yorum kısmına yazın. Teşekkürler